Wszystkich, którzy chcieliby udzielić Dawidkowi finansowego wsparcia, prosimy o wpłaty na poniższe konta. Przekazane środki pomogą nam zapewnić niezbędną rehabilitację ruchową i logopedyczną, zakupić wszelkiego rodzaju sprzęty rehabilitacyjne i medyczne, wspomagające funkcjonowanie oraz rozwój Dawidka.

navbar_logo_fundacja images

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

(Organizacja Pożytku Publicznego)
KRS 0000037904

Bank BPH S.A. O/Warszawa


Wpłaty prosimy kierować na:

Nr konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615


tytułem: 16473 – Nagórski Dawid – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Jeśli ktoś z Państwa chciałby pomóc w inny sposób,
prosimy o kontakt:

Lucyna i Michał Nagórscy

lnika4@wp.pl

Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy,
Dawid i Rodzice